Skip to main content

Bestyrelsen

Dansk Drage klubs bestyrelse består af aktive medlemmer, som bruger meget tid på, at informere om drageflyvning.

Bestyrelsen består officielt af 3 medlemmer – og deres familier.

Formand Morten Rasmussen – formand@danskdrageklub.dk – tlf. +45 5526 7030

Kasserer/Sekretær Laila Viking – kasserer@danskdrageklub.dk

Bestyrelsesmedlem Christian Viking