Dansk Drage Klub dyrker alle former for flyvning med drager fra papir til Hi-Tech over hele Danmark.


Dansk Drage Klub er også:

  • festivaler (bl.a. Rømø)
  • information
  • workshops for voksne og børn

DANSK DRAGE KLUB (DDK) er stiftet i 1985, som en landsdækkende organisation, men kan samtidig være stolt af at have udvidet sin medlemsskare til også at omfatte vore nabolande, og lokale drageklubber.
Aldersgruppen strækker sig fra ganske små børn til langt ind i pensionistgruppen.


Book hos disse sponsorer og få rabat.