Page 7 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
EFMUB!
DELTA-dragen på billedet ovenfor har jeg helt imod
mine principper købt, fordi prisen var så fristende, at
jeg ikke kunne modstå. Jeg ejer den siden 2008, og den
måler 5,72m x 2,85m, det vil sige den er på 8kvdm.
Prisen , jeg betalte for den, ville ikke dække materiale-
køb til den. Fordi jeg i 1997 havde en alvorlig hjerne-
blødning tabte jeg fuldstændig lysten til dragesporten.
Den kom langsomt igen efter cá. 10 år. Min gamle Del-
ta, som jeg beskriver på den efterfølgende side, havde
jeg solgt i 1993, og det til en fyr, som aldrig byggede no-
get selv. Men han blev ved, til jeg gav efter.
I 2008 kom lysten til at lege med drager igen, og det er jeg
glad for. Min kone og jeg besøger med stor entusiasme 2
gange om året dragefestivaler, Fanø i juni og Rømø i sep-
tember. Og jeg bygger også selv igen, som du kan læse i
denne publikation. Hele min familie er med på den og
synes det er vildt sjov. Mit barnebarn Kristina og hendes
yngre brødre Andreas og Malte flyver med Stuntki tes.
Alle de viste fotos er fra Fanø 2010, og viser , at hele
familie gør en indsats. Her kan man tydeligt se den
enorme vingefang, som dragen har. Tegningen til
højre viser min ven Kajs idé om god dragedesign og
også hans kunnen på computeren. Der findes mange
Delta-typer, særlig angående køl-anordninger. Kajs
tegning viser en Open Keel Delta. Alle har til fælles,
at de behøver kun lidt vind til at flyve.
6