Page 61 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
B!!mpoh!Ujnf!bhp!
Det er længe siden, at man brugte overdimensionerede
bogstaver i begyndelsen af en tekst eller tekstafsnit.
Man møder det ofte i meget gamle bøger (biblen), eller
som i mi t tilfælde i en bog, jeg købte i London for man-
ge år siden: The Book of Conquests af Jim Fitzpatrick.
Jeg kunne ikke stå for motivet og måtte simpelthen byg-
ge en drage med det. Jeg fik dragen halvt færdig i 1997.
Så blev jeg ramt af en hjerneblødning, som satte mig ud
af drift. Det tog mig det meste af et år, før jeg var no-
genlunde på hægterne igen, min lyst til at bygge drager
var pist væk, ind til 2008. I foråret 2009 fuldendte jeg
mi t værk, og den fløj for første gang til Fanø-festival i
juni samme år.
Som man kan se på billedet til højre, er den ikke helt
lille. Den måler faktisk 2,35x1,96m (4,6kvdm.). Sejlet
holdes udspændt gennem 4stk. tværstiver i 8mm lette
glasfiberrør i en længde på 1,99m, som er 2-delt, 1stk.
lodret stiver på 14mm let glasfiberrør som er 2,42m lang
og 2-delt, og til sidst 2stk. krydsstiver i 14mm lette glas-
fiberrør i en længde på 3,05m som er 2-delt.
Bardunsnor på dragens bagside giver den en let buning.
En hale på cá. 14m sammen med buningen giver den en
god stabilitet.
Også ved denne model gælder det, at man ikke kan be-
tegne den som Edo pga. den manglende Edo-typiske
styrsnoranordning , og det er heller ingen Della Porta,
fordi denne her har tværstiver. Men det er lige meget,
bare den kan flyve tilfredsstillende. Jeg har benævnt den
efter det billede, den viser.
60