Page 6 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Den her fremstillede Dobbelt Conyne har en vingefang
på 2,30m og de oprindelige tværpinde var af 10mm
glasfiberrør som jeg senere udskiftede med 8mm kulfi-
berrør fra oven og den nederste tværpind med 6mm
kulfiberrør i en længde af 1,80m. De lodrette stave er
af 10mm Ramin-rundstokke som har en længde på
1,54m og står lidt over sejlkanterne. Dem har jeg bibe-
holdt, fordi belastningen ikke er så store som på tvær-
stiverne. Dragens sejlhøjde er 1,50m. Hele sejloverfla-
den udgør cá. 3,50kvdm.
Jeg har læst mig til, at konstruktøren ved meget lidt
vind kunne lukke åbninger i dragens midte med nogle
ekstra sejlstykker, som når det begyndte at blæse me-
get, løsnede sig selv, og dermed gav fri passage for
vinden.
Tegning Peter Petersen 1988
5