Page 59 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Wjoeikvm!
Vindhjul kalder man også for BOL. Jeg læste i en tidli-
gere udgave af drage-fagbladet, udgave 4 /2010
”Sport & Design Drachen”, at der havde været en sam-
menkomst af dragefolk med speciale i vindhjul. Efter
nærmere optælling fandt man 1stk. 20m Ø, 1stk. 16m
Ø, 1stk. 9m Ø, 48stk. 8m Ø, 77stk. Under 8mØ, altså
samlet i alt 128stk. I 2011 vil de gentage det og håber,
at det bliver til endnu flere.
Min egen måler kun beskedne 2,75m i diameter og er
lavet i 1996. Den er sammensat af 32 paneler og har
forbrugt 6,4 kvdm. spilernylon i 3 farvetoner. Styre-
snorene er 5m lang og der er 32stk. af dem.
Disse to vindhjul på billedet til højre opdagede jeg i
2009 på Fanø, og det viser, at det ikke findes grænser
for hvordan man kan udforme dem.
58