Page 57 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Lbttfesbhf!
Den her viste kassedrage er 1,50m høj og 50cm bred.
Det er ingen stor kunst at bygge sådan en. Målene er
ligedan alle vegne. Jeg har valgt 50cm sejlhøjde og bred-
de, åbningen er ligeledes 50x50cm.
Det, som er anderledes ved min kassedrage er, at jeg har
indbygget en såkaldt revolver i åbningen mellem sejlene.
Den drejer om sin egen aksel når den får vind. Det var
faktisk til en sørgelig anledning, jeg har bygget den. Min
gode ven fra Kiel, Boje Nikkelsen, kendt for sine revol-
ver-drager, gik fra os den 18.06.1996. Som minde om
ham fremstillede jeg en mini-udgave af revolveren og
monterede den i kassedragen. Billedet til højre viser Bo-
je´s revolversystem.
Her er jeg fotograferet på Fanø-festival i juni 2010, hvor
jeg lige sætter mini-revolveren ind i kassedragens mid-
teråbning. Så er den klar til start.
Når vejret var tilpas, ikke for meget, heller ikke for lidt
vind, kunne Boje flyve sit system, bestående af en ram-
me med 16 drejende revolver-drager.
56