Page 54 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Tegningen til højre har min
ven Kaj Pedersen lavet på
computeren, og den er sådan
udformet, at man ikke på for-
hånd er bundet til et bestemt
mål. Det eneste, som står fast
er, at dragens højde og brede
altid skal være ligedan, og at
rygraden og tværpind altid skal
mødes ved 1/5.del eller 20% af
rygradens længde. Tværstive-
ren skal bøjes eller deles og
sammenføjes med et eddykors.
Styresnoren skal med sin øver-
ste ende bindes der, hvor tvær-
pind og rygrad mødes, og med
den nederste ende ved rygra-
dens bund. Når man lægger
styresnoren efter montage på
sejlet, skal trækpunktet ligge
lige under tværpinden.
Det er en god idé, at etablere
en såkaldt trækring, sådan at
man kan justere dragens anstil-
vinkel til vinden, op eller ned.
Selveste flyveline burde være
udstyret med en svirvelkarabi-
ner.
Tegning Peter Petersen 1995
53