Page 53 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
F!E!E!Z!
I Danmark har man altid kaldt den for korsdrage, og det
skyldes vel for det ene, at skelettet danner et kors, og for
det andet, at PH leverede det første danske dragebog,
hvor han netop benævnte denne type drage som korsdra-
ge. Den fløj elendigt og måtte udstyres med en lang hale
for at være nogenlunde stabil. Det skyldtes dens flade
konstruktion, hvorved vinden havde vanskeligheder
med at komme fri fra sejlet. Den var lavet af tunge ma-
terialer, og derfor kunne den rent faktisk kun flyve i
efterårets friske vinde.
WilliamA. Eddy havde brug for en stabil dragetype
uden hale. Han kendte korsdragen og fandt ud af, at hvis
man bøjede tværstiveren tilstrækkeligt, så kunne den
også flyve uden hale og var dermed lettere og stabil.
Han skulle bruge dragetypen til målinger højt op i luf-
ten. Når man nu etablerede 4-5stk. med lidt afstand til
hinanden, kunne man trække måleudstyr op med dem,
og de oprindelige haler kunne ikke indfiltres i hinanden
og kunne derfor ikke længere bringe projektet i fare.
Omkring 1900 fik han patent på denne dragetype, og
den blev derefter kendt somEddy-drage.
Senere udviklede englænderen Peter Powell den første
styrbare drage af en Eddy. Det lykkedes dog ikke før
1975 at man kunne erhverve den som salgsartikel.
Jeg har bygget mange Eddyer med lige så mange moti-
ver på. Denne her er fra 1995. Fordi jeg er helt vildt
med den ægyptiske historie og blandt tidsalderens male-
rier har jeg valgt øjet, som betegnes som ”det hellige
øje”, hvilket i gravkamre findes som øjnepar over ind-
gangene. I den oprindelige film, Stargate, forekommer
øjet ligeledes in en by, hvor indbyggerne betegner det
som guden Ra´s øje.
Jeg har bygget et par af dem, med et højre og et ven-
stre øje. Med et sindrigt tværstiversystem kan de for-
bindes med hinanden og flyves i et set. Hver drage
måler 1x1m. Skelettet består af 6mm kulfiberrør og
hver drage er forsynet med et eddykors.
52