Page 43 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Bwbouhbsef.Cpy!
Tyskeren Uwe Gryzbeck har lagt navn til den. Den er
bygget i mange varianter, hvad størrelsen angår. Nogle
dragebygger har forsynet dem med billeder, som jeg
personligt ikke synes om, fordi jeg mener, at det her
omhandler en rent teknisk drage. Werner Backes har
meget tidligt sammensat sådan en konstruktion af man-
ge løse kassedrager, som han havde bundet sammen. Jeg
skal hilse og sige, at det ikke er et spor skægt, at bygge
en færdig sammensyede box op, særligt ikke, nar det
blæser meget. Ved min box er det nødvendigt at etablere
88stk. krydspinde. Så er man heldigt, hvis man har en
læskærm og en del medhjælpere. Billedet til højre har
min ven Mac lavet fra en drage af, hvor man med alt
tydelighed ser, at Avantgarde-boxen ikke er helt lille.
Den har et vingefang på 5,50m og en sejloverflade på
11kvdm. Flyveegenskabet kunne være lidt lumsk. Man
måtte ikke et øjeblik overlade den til sig selv.
Vinden kunne gøre, at den lige pludseligt rejste sig
op og fløj lodret. Med et ryk i linen kunne dette kor-
rigeres. Boxen har været udsat for en del havarier. I
1993 har jeg bygget den og i 2010 har jeg skåret den
fra hinden. Det gav mig så 6 enkelte kassedrager,
som jeg kan sætte sammen, lige som det er vist på
den nederste tegning på næste side. Jeg binder dem
sammen ved hjælp af kabelbinder, som uden proble-
mer kan fjernes med en skævbider, efter flyvning.
Styresnoranordninger har jeg konstrueret sådan, at de
uden videre kan fjernes og påsættes igen.
En anden mulighed er, at man sætter en drage med
godt træk i op i en højde på 100m og binder de enkel-
te kassedrager hver for sig med en snorlængde på
10m hver 15-de m i snoren af den høj tstående drage.
På billedet til venstre vises Uwe Gryzbeck's Truck,
som han viste sig med på dragefestivaler rundt om-
kring. Her kan man også se hans logo ”Avantgarde-
Boxen, som pynter siden af sættevognen.
42