Page 4 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Forfatterens kommentar
3
Motivationen til at fremstille denne publikation er
ikke dragesporten som sådan, men mere det faktum,
at jeg skulle øve mig lidt på min Computer. Det, for
mig nye program PUBLISHER, skulle prøves af.
Hvis ikke jeg har en konkret opgave, har jeg meget
besvær med at håndtere et nyt program. I det her til-
fælde udviklede det sig som en steppebrand.
Computeren var på forhånd fyldt til randen med fotos
og scannede tegninger, som jeg kunne bruge løs af.
Min ven Kaj, som forlod denne verden for altid den
01.03.2011, havde sat mig ind i den grundlæggende
håndtering af PUBLISCHER. Det er jeg meget glad
for.
Mit forhold til dragesporten er måske lidt anderledes,
som man skulle tro. Selveste drageflyvning er ikke
det vigtigste for mig. Dennis Stochholm havde altid
en standardsætning ved hånden. Husk at lege! Min
indgangsvinkel var en hel anden. Der spøgte et eller
anden design rundt i mit hoved. Og det skulle ud. Det
skete ofte om natten, når jeg sovede dårlig. Tit førte
det til, at jeg måtte bringe idéen til papir omgående
inden jeg glemte hændelsen.
Så snart jeg havde tid nok, fremstillede jeg en teg-
ning i fuld målestok med sort spritpen, sådan at man
kunne se stregen igennem spilerdugen og kunne der-
med overføre opmærkningen direkte til stoffet. Hav-
de man udført den første syning, kunne man lægge
objektet på tegningen og kontrollere, om det hele
passede sammen og så frem til færdiggørelsen.
At se et projekt vokse er meget spændende i sig
selv. Når alt lykkes, fremkalder det ligefrem en
slags lykkefølelse, og hele ens omgivelse mærker
det, fordi man er glad.
Når så sejlet er færdig, kommer den næste udfor-
dring, anordning af stængerne og hvilken slags
materiale og hvilken dimension. Valget bliver ef-
terhånden til en form af rutine med alle de gode og
dårlige erfaringer man med tiden har lavet.
Hvorfor skriver jeg på forsidens undertitel: Et liv
med drager på godt og ondt!? På den ene side er
det kreative hobby, som er det gode. På den anden
side har jeg oplevet et voldsomt pres når jeg besøg-
te alle de dragefestivaler jeg har deltaget i. Her
møder man så massevis af andre kreative drage-
folk, som man måler sig med og føler den gensidi-
ge beundring af de skabte ”værker” og får samtidig
stillet spørgsmålet om, hvad man har skabt nyt
siden sidst. Der udvikler sig et slags ræs angående
præstationer, og når man så samtidigt driver sin
dragebutik og er gået med til at skrive artikler til
den ind– og udenlandske dragepresse, så kan det
blive for meget. Det er så den onde side.
Til sidst vil jeg gerne fremhæve, at denne publika-
tion ikke er en byggevejledning, men mere en regi-
strering af mine drager og håndtegninger som jeg
gerne vil bevare. Det er en slags billedbog med
forklaringer om mine idéer.