Page 39 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Qfufs!Qpxfmm!
Dragen er opkaldt efter hans opfinder, englænderen
Peter Powell. Han legede med en Eddy-drage, som
ikke rigtig ville flyve ordentlig, og den havde tendens
til, at trække til den ene side. Meget irriterende. Den
var åbenbart ikke bygget korrekt. Hvad kunne gøres?
Han havde en idé. Straks bandt han en yderlige snor
fast i dragen, i den modsatte side, hvortil dragen trak.
Dermed var den stabiliseret. Trak han lidt stærkere i
den ekstra snor, begyndte dragen at loope. Han kunne
ikke lade være, igen og igen. Det var morsomt. Hvad
nu hvis. Tanken blev omsat straks. En yderlig snor
blev monteret. Nu kunne den pludseligt loope til begge
sider. Den første styrbare drage var født. Men….men!
Det varede mange år inden den nye opdagelse kunne
markedsføres kommercielt.
Han var den første, og det var netop hans produkt, som
vakte min interesse for dragesporten og dens nye mu-
ligheder for en fritidsbeskæftigelse. Disse forholdsvis
simple styrbare drager var dyrt, syntes jeg. Et sted
mellem 200 og 300,-kr. Jeg byggede dem selv, cá. 30
stk. De skulle flyves som kæde, efter hinanden. Først 3
stk., så 10 stk. og til sidst dem alle sammen. Det kræ-
vede en hel mandskab, at kunne gøre dette, fordi træk-
ket var sindssygt. Det lykkedes kun ved ganske let
vind, ellers kunne vi ikke håndtere dem.
Der fandtes nogle teams, som prøvede at slå den ene
rekord efter den anden, først med over 100 stk. og se-
nere med over 200 stk. hvilket dog også gik grueligt
galt, med personskader og smadret materiel i lange
baner, og det blev forbudt på de fleste dragefester.
Tegning Peter Petersen 1992
38