Page 37 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Uif!Xbz!up!Ifbwfo!
Det er ingen Edo, fordi styresnorsystemet ved en Edo er
meget mere indviklet, men heller ingen Della Porta, som
kun har en meget lille tværstiver. Derfor kan min drage
ikke indordnes i de to kategorier. Det er grunden, hvor-
for jeg har benævnt den efter det billede den viser. Ve-
jen til paradiset. Dragen har en overflade på omkring 4
kvdm., og jeg har bygget den i 1992. Den var oprinde-
ligt udstyret med yderlige 3 lodrette stænger, hvilket
man kan fornemme når man ser på det øverste højre
foto, som stammer fra en udstilling. Flyveforsøg gjorte
det klart, at denne anordning ikke duede og jeg erstatte-
de de lodrette stiver med to krydspinde. Det var den
rigtige løsning.
Ved en vindstyrke på omkring de 5m/s. er den i sit ele-
ment.
Når man vil bygge en drage med billeder på, er man
nødt til, at lave en tegning i målestok 1:1 .
Hvid papir er bedst egnet, og man tegner motiverne op
med en sort spritstift efter først har tegnet det hele med
en blyant, sådan at man kan ændre det, når det ikke
skulle være tilfredsstillende. Spilernylon er let gennem-
sigtige og dermed kan man se stregerne fra den under-
liggende tegning, som man dernæst overfører med en
tynd permanent spritpen eller blyant. Inden man klipper
de enkelte stofstykker ud, skal man tage højde for et
sømtillæg på cá. 1cm. Hver gang du har syet to stykker
stof sammen, lægger du resul tatet så igen på tegningen
for at kontrollere, om du overholder målene. Dermed
kan du under hele fremstillingsprocessen være sikker på
et godt resultat.
På efterfølgende side kan du se, hvordan skelettet er
anordnet.
36