Page 36 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Tegning Peter Petersen 1992
Denne tegning har Kim Jensen fremstillet til offentliggørelse i DANSK DRAGE KLUBS
medlemsblad udgave 12/92, sådan at også andre drageentusiaster havde mulighed for, at
bygge den. Jeg sendte dengang et færdig eksemplar Quadro-Star til Kim, at han så kunne
tage mål på den, og dermed havde de eksakte tal. Jeg har det på følgende måde: Først kom-
mer designet, så syr jeg sejlet og først derefter tilpasser jeg skelettet og vælger fittings.
35