Page 35 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Rvbesp.Tubs!
De første, som kom med den her type drage var,
gæt engang, amerikanerne. Producenten kaldte den
”Revolution”, og det var den. En drage, man styrede
med fire liner. Amerikanerne sikrer sig altid patent-
rettigheder, og de forbød en hver efterbygning til
kommerciel formål. Året var 1992 og jeg havde
dengang KASKADE i København. Revolution var
en ekstrem dyr fireliner, men i dragekredser herske-
de stor interesse for den. Nogle dragevenner dyrke-
de teamflyvning og ville gerne forsøge sig med den
nye type. Men … prisen! De spurgte mig, om det
ikke var muligt at lave den i en forandret form,
hvorved jeg så kunne slippe udenom ristriktionere-
ne. Jeg lavede straks en designtegning og fremstille-
de en prototype. (den øverste på fotoet til højre)
Den blev testet grundigt, og der blev produceret
yderlige 4 af den. Om jeg stadig kan retsforfølges
har jeg aldrig fundet ud af. På min håndtegning på
næste side kan du se forskellen.
34