Page 32 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Ibxbjjbo!Difwspo!
Tegning Peter Petersen 1991
Billedet fra oven er lavet af en avis-fotograf i
anledning af en forestående dragefest. Den dag
var der næsten ingen vind. Oven i købet måtte
dragelinerne ikke være længere som 5-6m, så-
dan at han fik et godt bille af både piloten og
dragen. Under de forhold er det en næsten umu-
lig opgave. Jeg ville hellere har stået i en lidt
mere afslappet stilling, men det lykkedes efter
cá. 120 fotos at komme til et acceptabel resultat.
Det er ikke mindst dragens skyld, fordi den er så
ekstrem sejt.
Ikke mange af de nyere stuntkites kunne præstere
lignende bedrifter. Dengang var USA førende. Ha-
waiian var indbegrebet af sejflyveren. Derfor blev den
flittigt brugt til team– og synckronflyvning af de ame-
rikanske opvisningsteams som besøgte Europa. So ein
Ding muss ich haben! Igen, lidt dyrt, men jeg kunne
jo bygge den selv. Jeg anvendte 8mm kulfiberrør i
stedet for det amerikanske 8,9mm Epoxit. Det gjorte
ikke dragen dårligere, og jeg havde den i mange år.
Først da den europæiske marked kom med bedre mo-
deller, somTramontana, solgte jeg den.
31