Page 31 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Efo!tupsf!Cspoup!
Tegning Peter Petersen, 1991
Den opmærksomme betragter vil sikkert lægge mær-
ke til, at tegningen ikke stemmer overens med fotoet.
Efter jeg havde tegnet den på et stort stykke papir i
målestok 1:1 syntes jeg, afslutningen til vingekanten
ikke så godt ud. Der måtte et panel til, i stedet for 4
blev det til 5, som måtte blive et stykke smallere for
at få det til at passe. Sådan blev det. Den store Bronto
er en amerikansk drage, og de var dyrt dengang. Jeg
fik fingrene i en US.-byggevejledning, hvor så alle
mål skulle omregnes fra inches til cm. Lidt ekstra
arbejde, men jeg havde prøvet det før. Det var heller
ikke sidste gang, som den efterfølgende side skal
vise. I USA brugte man også andre stænger, andre
fittings og metoder til at samle en drage som i Euro-
pa. De brugte Epoxit-rør. Vi kunne købe lette glasfi-
berrør eller kulfiber. Der, hvor skelettet endte i vin-
gespidsen anvendte de dele fra buesporten mens vi
havde splitkapper i alle tænkelige mål. Brontoen vil
jeg absolut eje, fordi den var pænt stor i forhold til
mange andre, jeg havde set.
30