Page 29 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Btjbujtl!Lbnqesbhf!
Kiskee Dee, sagde man dengang til mig, var dens
navn. Det var i 1991, at jeg har bygget den. Det
japanske skrifttegn står for ”drage”, altså dyret.
At bygge sådan en, er den letteste øvelse i verden.
Byggematerialet kan være papir, pergament, plast-
folie eller andet tyndt og let materiale. Princippet
er, at tværpinden skal være meget fleksible, sådan
at den kan bøjes bagud når man hiver i dragesno-
ren, og vindmodstanden påvirker den. Det gør, at
den i dette øjeblik forsætter sin flyvebane lige
derhen hvor spidsen peger på. De rette piloter fly-
ver den helt uden hale og kan lave fantastiske
øvelser med den. Vi andre går til den sikre side og
forsyner den med en hale. Kampdragen er også
med hale en meget livlig fætter, og den hviler sig
næsten aldrig. Derfor er det meget besværlig, at
fotografere den i luften. På billedet til højre ser
man den typiske deformering, som gir stabilitet.
Tegningen til venstre
viser en afghansk kamp-
drage med sidelængder
på 48cm i modsætning
til Kiskee Dee dragen
med kun 40cm. Tvær-
pinden er sat på samme
måde. Skelettet er her af
spaltet bambus, hvilket
kræver en særlig hånde-
lag at fremstille.
På tegningen til højre
kan man se en ja-
pansk kampdrage ved
navn Nagasaki-Hata.
Det afvigende er, at
den er bredere, som
den er høj.75:71cm.
Også her anvendes
bambus og papir. Det
siges, at Hata-dragen
er den hurtigste af
dem alle .
28