Page 23 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
B!E!P!
Det var 1991, jeg fik idéen til dette design. På en del
dragefester havde jeg set drager med billeder, som var
synsbedrag. (Escher-motiver) Jeg begyndte at tegne og
kom frem til mit helt eget motiv. Drageformen kunne
ikke indordnes blandt de kendte. Det var ingen Rokkaku
og heller ingen Edo. Jeg kaldte den bare for ADO. Fordi
det viste sig senere ved flyveforsøg, at den trak ret så
heftige. Så, den var ikke noget før børn. Hvis man nu
lavede en lille sætning af de tre bogstaver, så kunne det i
det engelske blive til ”Adults only”, altså kun for voks-
ne.
Den blev 2,80m høj og 1,50m bred. Rygraden består af
et 2-delt 10mm Ø kulfiberrør som med sine 3,20m står
et stykke over sejllængden. Her bliver sejlet så ved
hjælp af en snor spændt op over en splitkappe. Tværpin-
dene er af 8mm Ø lette glasfiberrør, i alt 5stk. 160cm
lang. De står ligeledes lidt over sejlkanten og ender på
nogle spitkapper, hvorved man ved hjælp af en spænd-
snor kan spænde sejlet op på tværs. Samtidig skal tvær-
stiverne bøjes kraftig og holdes i den form ved hjælp af
de ovennævnte spændsnore.
Jeg ville gerne offentliggøre min ADO med en bygge-
vejledning med de perfekte mål i DANSK DRAGE
KLUBS medlemsblad og var klar over, at Kim Jensen
fra Munkebo var den helt rigtige til dette. Efter jeg hav-
de afprøvet dragen tilstrækkeligt ved alle vindforhold,
opmålte Kim den og fremstillede 2 perfekte tegninger.
Du kan finde dem på nogle af de efterfølgende sider.
22