Page 15 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
H!f!o!l!j!
Genki er den drage af alle kendte modeller, som flyver
når alt andet ligger på jorden. Man flyver den med den
tyndeste line man har, når der næsten ingen vind er til-
bage. Når røgen fra skorstenene stiger lodret op, så er
den i sit rette element. Det kræver, at man bygger den
med den letteste type spilernylon der findes på marke-
det. (28gr./kvdm.) Den har i min udgave en vingefang
på 3m og en højde på 69cm. Man kunne sagtens forsyne
den med et skelet af 5mm kulfiberrør, men jeg valgte
6mm. Skulle der lige pludselig komme lidt mere vind
op, kan den også tåle det med det lidt tykkere skelet, og
vi flyver jo ofte ved vesterhavet hvor det er meget sjæl-
dent med så lidt vind.
Den har tjent mig godt siden 1990, hvor jeg har bygget
den, og jeg har overvejet at bygge en til og har allerede
gjort mig tanker om, hvilket design den kunne bære. Og
den skal så udstyres med 5mm kulfiberrør til brug væk
fra kysten, hvor der ofte er for lidt vind.
Billedet ovenfor er fra dragefestival på Rømø i 2010.
Først var der ingen vind, så kom der lidt og den fløj fint,
derefter kom der meget vind, og vi måtte tage den ned.
Jeg har læst mig til, at Genki-dragen kommer fra en Hol-
lænder ved navn Norbert (Nop) Velthuizen. Den er byg-
get i mange størrelser, hvilket jeg kunne opservere ved de
mange dragefester, som jeg efterhånden har besøgt, men
den er af naturlige årsager mest repræsenteret ind i landet,
væk fra kystområder. Her har jeg oplevet store flokke af
dem, som fløj med linerne lodret til himlen, og kredsede
om hinanden som ørne. Tit skyldtes det termiske opvinde
over lyse jordområder, som kornmarker. Det kunne i dis-
se situationer ske, at linerne viklede sig i hinanden, hvil-
ket så førte til nedstyrtninger.
14