Page 13 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Cmvf!Cjse!
Blue Bird skulle oprindeligt være en Eddy-drage, men
pga. mønstret, som er sammensat af 168 trekanter, der
er sammensyet i baner på tværs af dragen, formede der
sig en helhed af et helt andet billede. (se tegning til
højre). De hvide felter viser her, hvor langt de farvede
stofstykker blev syet sammen. Derefter skulle jeg skæ-
re det hvid markerede område væk for at opnår den
typiske Eddy-drage form. Jeg kunne ikke få mig selv
til den form for vandalisme og måtte derfor gøre mig
tanker om, hvordan skelettet skulle udformes.
Det blev nødvendigt, at installere en hel del afstiver i
tværretning, som ikke måtte være for svagt. Hvis man
ved den størrelse drager ikke skal lave den for tungt, er
kulfiberrør påkrævet som til den tid var ret så bekoste-
ligt. Man må lide for sin hobby.
På billedet kan man se bagsiden af Blue-Bird.
Jeg måtte op på mi t arbejdsværelse på loftet og op-
bygge dragen, fordi jeg havde aldrig noteret forbrug
af skeletmaterialet. Nu kan jeg konstatere, at der er
anvendt følgende: 2 stk. eddykors med 9mm borin-
ger, cá. 9 løbende m kulfiberrør i 9mm Ø, cá. 2,6m
kulfiberrør i 6mm Ø og cá. 6,7m glasfiberpind i
4mm. På den efterfølgende side kan man se en teg-
ning med alle opmålinger. Sine bedste flyveegenska-
ber viser den omkring de 5 m/s vindhastighed. Jeg
flyver den ikke så ofte, fordi det kræver megen tid at
opbygge den.
Tegning Peter Petersen 1989
12