Page 12 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Jeg har nu ikke opfundet den her drage. I en boghandel i
Flensborg fandt jeg en bog af Axel Voss med titlen
DRACHENBAU MIT ERFOLG (Dragebyggeri med
succes), Chrisophorus-Verlag ISBN 3-419-52769-1. Her
viser Axel en FLAIR-tegning på regnepapir i en størrelse
1,60m højde og 2,0m bredde. Disse mål skulle så bare
skaleres op til mine ønskede mål. Ingen problem. Målene
på styresnoren skulle ændres meget og anordningen var
jeg hellere ikke glade for. De erfaringer havde jeg lavet
med andre dragetyper. Axel har i mange år ejet et drage-
fagblad, DRACHENMAGAZIN, som var den mest efter-
spurgte publikation med mange byggevejledninger. Ma-
gasinet eksisterer ikke længere.
Denne tegning til en FLAIR har jeg lavet for over 20
år siden. Stoffet var dyrt og derfor købte jeg spilerny-
lonrester hos en sejlmager. Sejlet er sammensyet af
296 trekanter, og dermed bliver dragen 3,80m høj og
4.20m bred, hvilket resulterer i en overflade på
11kvdm. Skelettet var oprindelig lavet af 22mm tykke
glasfiberrør, som jeg dog senere skiftede ud med
14mm af samme materiale. Dermed blev det muligt, at
flyve ved væsentlig svagere vindforhold, faktisk alle-
rede ved 2m/s. Jeg valgte først de tykke rør, fordi jeg
var bekymret for, at skelettet ellers ikke kunne holde
til den enorme vindtryk på dragens overflade, men det
viste sig, at mindre kunne gøre det.
Tegning Peter Petersen 1989
11