Page 10 - Liv med drager

This is a SEO version of Liv med drager. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Dette sejl er lavet af en
spilernylontype som er
meget tungt, 75gr./kvdm.
Vægten, man arbejder
med i dag, ligger omkring
de 40gr./kvdm. Jeg vil
næste år omruste skelettet
til de lettere kulfiberrør,
hvilket gør, at den allerede
kan flyve fra 3m/s. vind-
hastighed og ikke som nu,
ved 5m/s. Jeg vil også gø-
re den lidt strammere i
sejlet.
Jeg fandt dragemodellen i
Wolfgang Schimmelpfen-
nig´s bog”Hobby, Dra-
chen bauen und steigen
lassen”, Falken Verlag,
udgave 87/88. Der er en
hel del i hans byggevej-
ledning, som jeg ikke er
enig i, og jeg derfor har
lavet om.
På Kajs tegning kan man ty-
deligt se, hvordan tværstiver-
ne spændes til bue ved hjælp
af en snor med bardunstram-
mer. Rygraden er længere
end dragens højde og over-
længden gør, at man derigen-
nem kan opstramme sejlet
ved hjælp af en snor over en
såkaldt splitkappe. Cirklerne
på sejlet ligger der, hvor man
fikserer stængerne på sejlets
bagside. Også styresnorean-
ordningen ses tydeligt i figur
2.
Tegning Peter Petersen 1989
9