Page 7 - Byggemappe Delta.pub

This is a SEO version of Byggemappe Delta.pub. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
6
Når den anden vinge er færdig, behand-
les den på samme måde. Derefter læg-
ger man begge vinger over hinanden,
for at konstatere, at de er ens. Er de ik-
ke det skal man tilpasse den største vin-
ge til den mindre. Bygger man så stor
en drage, kan man let have lidt afvigel-
ser, men det er vigtig, at de to sider er
100% ens.
Kølen har jeg valgt at sy af 2 lag spiler-
nylon for at gøre den rigtig stærk.
Hvordan man samler vingerne køl og ske-
letløbegangene, kan du se på tegningen
nedenunder. Det kan være lidt bøvlet at
styre så mange dele på en gang. Jeg bru-
ger gerne tape eller en mini-klammer-
hæftemaskine. Klammerne og tape kan
let fjernes igen, efter man har syet.
Før du monterer kølen, er det en god
idé at påsy en dacron-forstærkning der,
hvor dragesnoren har sit trækpunkt på
den ringanordning man vil benytte sig
af. Har du først syet kølen fast til dra-
gen, skal du kæmpe med hele kon-
struktionen, og det er mere besværligt.
En meget vigtig ting er, at man allerede
ved optegning af alle enkeltdele tager
hensyn til stoffets væveretning. Forløber
retningen diagonalt kan stoffet gi´ sig for
meget, og dermed deformere hele over-
fladen. Benytter man sig af stofrester,
kan man let blive fristet til det.