Page 6 - Byggemappe Delta.pub

This is a SEO version of Byggemappe Delta.pub. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Inden man kan montere skelettet, løbe-
gangene og kølen skal sejlets trekanter
optegnes. Hertil har jeg fremstillet 2 ska-
beloner. Jeg er så heldig, at min kone
Conni arbejder i et supermarked, hvor
der fra tid til anden skal smides nogle
bolchebeholdere ud som er lavet af ret
stiv plastfolie. Jeg går ind for genbrugs-
tanken. De kan bruges.
Der skal i alt optegnes, udskæres og sam-
mensyes 114 trekanter. Hver vinge skal
fremstilles for sig og man arbejder i den
vandrette retning, række for række.
5
Når så den første vinge er færdig, læg-
ger man den på et plan underlag, glatter
den ud og bruger derefter en lineal for
at strege den linjen op, hvor det over-
skydende stof skal klippes af. Jeg har
anvendt en 3m lang afretterskinne, som
man kan købe i alle byggemarkeder,
men en s lagsnor kan også gøre det.