Page 4 - Byggemappe Delta.pub

This is a SEO version of Byggemappe Delta.pub. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Skelettets placering og længdemål frem-
går af den øverste tegning.
Slæbekanten på min Delta er lidt ander-
ledes som man ellers ser. Jeg har indar-
bejdet nogle sejllægter. (2mm glasfiber-
pind med gummikapper i begge ender).
Der er i alt 12 stk.
3
Tværpinden har jeg valgt som 10mm
kulfiberrør fordi den er stivere end RF-
rør. Og stiv skal den være på netop det
sted. Her er belastningen enorm stor.
Den krydser rygraden cá. 180 cm over
dragens nederste kant. Se, hvordan den
bliver etableret.