Page 3 - Byggemappe Delta.pub

This is a SEO version of Byggemappe Delta.pub. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »
Delta
Først lidt forklaringer til tegningerne i
denne byggevejledning:
De fleste af mine tegninger er forsynet
med et raster af regnepapir. I dette tilfæl-
de udgør et kvadrat 10x10cm. Vil man
bygge dragen mindre, kan man vælge for
eksempel 5x5cm, og dermed opnår man
den halve størrelse. Dermed skal man og-
så vælge en anden dimension af skelet-
materialet.
Vigtig: Alt tegnet stof er uden sømtillæg.
Hvor meget det skal være er op til dig.
Jeg foretrækker 2cm.
Skeletmaterialet er en kapitel for sig. Rø-
rene, jeg har anvendt er såkaldte RF-rør
(lette kompatible glasfiberrør).
Disse findes i 6, 8, 10, 12, 14, 19 og
22mm. Kompatible betyder at de passer
helt nøjagtig ind i hinanden. På fotoet ne-
denunder kan du se et 12mm rør (gult)
stukket ind i et 14mm rør (blåt), og som
tjener som indvendig forstærkning der,
hvor rørene samles.
2
Det indvendige rørstykke måler i dette
eksempel cá. 30cm og bliver fastlimet
med sekundlim i det ene rørstykke 15cm
ind. På det andet rør skubber man en
messingmuffe udvendig. Disse messing-
muffer findes passende til alle RF-rør.
Også muffen bliver limet fast cá. halv-
vejs over rørenden. Stærk samling.
Man skal altid overveje pakkemålet når
dragen skal transporteres, og burde der-
for ikke overskride 2m. (erfaringsværdi)
Det er som regel afhængig af dragens
størrelse, hvor ofte skelettet skal deles
men også hvilke længder forhandlere kan
tilbyde. Kulfiber kan købes op til 2m, RF
-rørene er gerne kortere.
Skelettet, som her er anbragt i en løbe-
gang skal stramme sejlet op. De yderste
rørender forsynes derfor med kapper,
som bruges til at spænde sejlet ved
hjælp af 2 snorender der er syet fast til
sejlkanten ved løbegangen. Det ene
snorstykke føres gennem hullet i nylon-
kappen og forbindes med den anden
snorende via en sløjfe. (se nedenfor)
Kapperne findes i alle størrelser, passen-
de til kulfiber– og RF-rør. De lyse ny-
lonkapper er uden boringer i toppen.
Det gør man selv, afhængig af snortyk-
kelsen. Jeg fik en gang fingrene i en rest
-ende af sort nylon, som jeg savede i
passende stykker, hvorefter jeg lavede
boringer i bunden og tværs igennem
toppen. (fotoet nedenunder viser dem)
Kapperne skal limes fast på rørenderne,
sådan at man ikke kan tabe dem. Se-
kundlim er bedst egnet til det fordi det
kan anvendes på næsten alt.