Page 3 - Dragebog-Register

Basic HTML Version

Dragebog –Register
Publika onen beskriver bøger-
nes indhold.
Delvist er bøgerne rene billed-
bøger, i andre lfælde bygge-
vejledninger.
Der bliver præsenteret bøger
fra mange lande og lige så
mange forfa+ere.
Peter Petersens bedømmelse
af bøgerne er baseret på hans
personlige mening og behøver
ikke at stemme overens med
andres opfa+else af disse.
3